THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THẮNG - NĂM HỌC 2019-2020 (31/05/2020 10:8)

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học đức thắng - năm học 2019-2020

QUYẾT ĐỊNH 1510/QĐ-UBND NGÀY 14/04/2020 (06/05/2020 10:29)

Quyết định 1510/qđ-ubnd ngày 14/04/2020

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03/CT-UBND NGÀY 10/02/2020 (06/05/2020 10:22)

Chương trình hành động thực hiện chỉ thị 03/ct-ubnd ngày 10/02/2020

CHỈ THỊ 03/CT-UBND NGÀY 10/02/2020 CỦA UBND THÀNH PHỐ (06/05/2020 10:13)

Chỉ thị 03/ct-ubnd ngày 10/02/2020 của ubnd thành phố