V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP
V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Nội dung: V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm  ( xem tại đây)

Kế hoạch: xem tại đây