Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP
V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
19/03/2021
Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
Công văn số 108/GD&ĐT-MN ngày 10/03/2021 về chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
10/03/2021
V/v hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất
V/v hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất thành phố Hà Nội năm 2021
10/03/2021
KH triển khai Giải thưởng "Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo"
KH triển khai Giải thưởng "Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5 năm học 2020-2021
04/03/2021
Công văn số 557/GDĐT-CTTT ngày 26/02/2021
Công văn số 557/GDĐT-CTTT ngày 26/02/2021 về việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bào an toàn khi học sinh trở lại trươngf học trong điều kiện bình thường mớ
28/02/2021