Tiêu đề thời khóa biểu : THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1
File đính kèm : Tải về
Nội dung chi tiêt

PHÒNG GD&ĐT QUẬN BẮC TỪ LIÊM

   TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THẮNG

 

 

THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 1

Năm học 2020 - 2021

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1A1

Cô Thủy

Sáng

1

Chào cờ

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

Thư viện

2

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Toán

Tiếng Việt

Toán

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Chiều

5

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Anh

TNXH

SHCĐ

6

Đạo đức

HĐTN

TNXH

HDH

HDH

7

HDH

HDH

HĐTN

HĐTN

SHL

8

 

 

 

 

 

 

1A2

Cô Vân Anh

Sáng

1

Chào cờ

Mĩ thuật

Toán

Tiếng Việt

Toán

2

Tiếng Việt

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

Thư viện

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Chiều

5

Đạo đức

Tiếng Việt

TNXH

TNXH

SHCĐ

6

Tiếng Anh

HDH

Tiếng Anh

HĐTN

HDH

7

HDH

HĐTN

HĐTN

HDH

SHL

8

 

 

 

 

 

 

1A3

Cô  Nguyễn Trang

Sáng

1

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

Thư viện

4

Toán

Mĩ thuật

Toán

Tiếng Việt

Toán

Chiều

5

Đạo đức

Tiếng Việt

TNXH

TNXH

HDH

6

HDH

Tiếng Anh

HĐTN

Tiếng Anh

SHCĐ

7

HĐTN

HDH

HĐTN

HDH

SHL

8

 

 

 

 

 

 

1A4

Ngân Hà

Sáng

1

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Toán

Tiếng Việt

Toán

4

Toán

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

Thư viện

Chiều

5

Đạo đức

Tiếng Anh

TNXH

Tiếng Anh

HDH

6

HDH/T-TA

Tiếng Việt

HDH/KH-TA

TNXH

SHCĐ

7

HĐTN

HĐTN

HĐTN

HDH

SHL

8

 

 

 

 

 

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1A5

Yến

 

Sáng

1

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

4

Toán

HĐTN

TNXH

TNXH

HĐTN

Chiều

5

Thể dục

Mĩ thuật

Âm nhạc

Thể dục

Thư viện

6

HDH/T-TA

SHCĐ

HDH/KH-TA

HDH

HDH

7

Đạo đức

Tiếng Anh

HĐTN

Tiếng Anh

SHL

8

 

 

 

 

 

 

1A6

Thảo

Sáng

1

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Toán

HĐTN

HĐTN

TNXH

Toán

Chiều

5

HDH/T-TA

Tiếng Anh

HDH/KH-TA

HĐTN

HDH

6

Thể dục

Mĩ thuật

Âm nhạc

Thể dục

SHCĐ

7

Đạo đức

TNXH

Thư viện

HDH

SHL

8

 

 

 

 

 

 

1A7

Nguyễn Huyền

Sáng

1

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Toán

HĐTN

TNXH

TNXH

Tiếng Việt

Chiều

5

HDH/T-TA

HĐTN

HDH/KH-TA

HDH

HDH

6

Đạo đức

Tiếng Anh

SHCĐ

HĐTN

Thư viện

7

Thể dục

Mĩ thuật

Âm nhạc

Thể dục

SHL

8