Hiển thị :
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Chức vụ
1 Trần Thị Phượng Phường Xuân đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Hiệu trưởng
2 Chu Thị Hà Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm Hiệu Phó
3 Nguyễn Thị Hòa Huyện Đan Phượng, Hà Nội Nhân viên Thủ quỹ
4 Ngô Hồng Linh Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội Nhân viên kế toán
5 Nguyễn Thị Hiền Trang Huyện Đan Phượng, Hà Nội Nhân viên y tế