Công khai chất lượng giáo dục - (12/03/2021 10:14)

Công khai thông tin chất lượng giáo dục trường th đức thắng - học kì i - năm học 2020/2021

Công khai thông tin cơ sở vật chất - (23/09/2020 14:20)

Công khai thông tin cơ sở vật chất trường th đức thắng- năm học 2020-2021

Cam kết chất lượng giáo dục - (23/09/2020 14:18)

Cam kết chất lượng giáo dục trường th đức thắng- năm học 2020-2021

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học Đức Thắng - (23/09/2020 14:16)

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học đức thắng- năm học 2020-2021

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - (27/07/2020 16:10)

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực thế học kí ii năm học 2019-2020