THÔNG BÁO DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS. - (29/05/2020 15:56)

Thông báo dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, thcs.

Họp hội đồng sư phạm trực tuyến trên phần mềm Zoom - (13/04/2020 10:4)

Thực hiện công văn chỉ đạo số 1125 của bộ gd&đt; công văn số 1116 của sở gd&đt hà nội; công văn của phòng gd&đt quận bắc từ liêm về việc tinh giản nội dung dạy học-học kì 2 năm học 2019-2020 và quán triệt thời gian dạy học trên internet; trường tiểu học đức thắng đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên để triển khai, thống nhất nội dung dạy học trên internet và công tác phòng chống dịch bệnh.

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THẮNG TRẢI NGHIỆM PHẦN MỀM GIÁO DỤC ONLINE EDULIVE - 08.02.2020 - (12/02/2020 23:41)

Trường tiểu học đức thắng trải nghiệm phần mềm giáo dục online edulive - 08.02.2020

HỘI THẢO STEM TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THẮNG 07.02.2020 - (12/02/2020 23:28)

Hội thảo stem trường tiểu học đức thắng 07.02.2020