Kết nối ngày hội CNTT - (15/04/2021 21:43)

Sáng ngày 14/4 học sinh lớp 5a1 đã tham gia kết nối với trường tiểu học đông ngạc b và điểm cầu tại trường chuyên nguyễn huệ - hà đông

Tết hàn thực 1A5 - (15/04/2021 21:37)

Chúng mình cũng làm bánh trôi được nhé

Tết hàn thực cùng 5A1 - (15/04/2021 21:36)

Hoạt động trải nghiệm làm bánh trôi

Tìm hiểu: Tết hàn thực với lớp 4A3 - (15/04/2021 21:33)

Chúng mình cùng làm bánh trôi sắc màu nhé!

TRẢI NGHIỆM ERAHOUSE - (15/04/2021 21:25)

hệ thống giáo dục trải nghiệm erahouse