TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THẮNG TRẢI NGHIỆM PHẦN MỀM GIÁO DỤC ONLINE EDULIVE - 08.02.2020 - (12/02/2020 23:41)

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THẮNG TRẢI NGHIỆM PHẦN MỀM GIÁO DỤC ONLINE EDULIVE - 08.02.2020

Trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh Corona, để có được những bài tập và video cho các con tự học ở nhà, giáo viên của trường đã liên tục được tập huấn và đặc biệt là các phương pháp dạy - học online nhờ phần mềm Edulive.